Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktualności

Czcionka:

W czerwcu Klubie Integracji Społecznej rozpoczęły się zajęcia w ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałaniu Wykluczeniu Społecznemu” p. n. „Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” - edycja 2015. Program skierowany jest do mieszkańców 8 lokali socjalnych w Trzebini przy ul. Kościuszki, zagrożonych marginalizację społeczną, korzystających ze świadczeń tutejszego OPS, w tym objętych wsparciem asystenta rodziny. Projekt zakłada udział uczestników w cyklu zajęć reintegracji społeczno - zawodowej w Klubie Integracji Społecznej oraz szkolenie zawodowe: „Technolog robót wykończeniowych: fliziarz posadzkarz oraz malarz tapeciarz”. Zdobytą podczas kursu wiedzę i umiejętności osoby wykorzystają wykonując prace remontowe we własnych lokalach mieszkalnych. Ponadto osoby wezmą udział w programie prac społecznie użytecznych obejmujących prace porządkowe na terenie przeprowadzanych prac remontowych.