Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Akty prawne

Czcionka:

Do przestępstw przeciwko rodzinie, które ściga polskie prawo zaliczamy:

 • znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliszą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny i fizyczny (art.207 k.k.)
 • grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę że będzie spełniona (art. 190 k.k.)
 • stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu (art. 191 k.k.)
 • doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego, przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności (art.197 k.k.)
 • uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (art. 209 k.k.)
 • kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej (art. 278 i 279 k.k.)
 • niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku (art.288 k.k.)
 • porzucenie małoletniego poniżej 15 lat albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny wbrew obowiązkowi troszczenia się (art. 210 k.k.)
 • uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru (art.211 k.k.)
 • doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania płciowego lub poddania jej innej czynności seksualnej (art.200 k.k.)
 • rozpijanie małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie, lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju (art.208 k.k.)