Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek energetyczny

Czcionka:

DODATEK ENERGETYCZNY od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późniejszymi zmianami) odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późniejszymi zmianami), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

DODATEK ENERGETYCZNY wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. wysokość dodatku energetycznego na okres od: 01-05-2019r. do: 30-04-2020r. wynosi:

dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,37 zł miesięcznie;

dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,80 zł miesięcznie;

dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,96 zł miesięcznie.

DODATEK ENERGETYCZNY jest wypłacany w terminie do 10 każdego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia

UWAGA! STRONĄ UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ LUB UMOWY KOMPLEKSOWEJ MUSI BYĆ OSOBA, KTÓRA MA PRZYZNANY DODATEK MIESZKANIOWY, A NIE INNY CZŁONEK RODZINY.

Do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego dołącza się kopię umowy kompleksowej lub kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny