Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klub Integracji Społecznej

Czcionka:

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI

Trzebinia, ul. 24 Stycznia 47 (budynek Szkoły Podstawowej nr 4).

ZAPRASZAMY W GODZINACH:

poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30

wtorek 7.30 – 17.00

piątek 7.30 – 14.00

tel. 32 711 53 42

e-mail: kis.trzebinia@naszops.pl

 

Klub Integracji Społecznej (KIS) działa od 2007 r. w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Zespole Profilaktyki i Terapii Rodzin. W czerwcu 2012 r. Klub Integracji Społecznej w Trzebini został wpisany do Rejestru Klubów Integracji Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego, natomiast w 2014 roku został członkiem Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Głównym zadaniem Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Trzebinia. Klub jest otwarty na potrzeby środowiska lokalnego i stara się dopasować zakresem świadczonych usług i działań do aktualnych wymogów.

 

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 

Warsztaty grupowe:

  • rynek pracy (m.in. sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, metody poszukiwania pracy);

  • psychoedukacyjne (m. in. walka ze stresem, asertywność, komunikacja interpersonalna);

  • przystosowania społecznego (m.in. gospodarowanie budżetem domowym, zagrożenia XXI wieku: uzależnienia, choroby cywilizacyjne, wyznaczanie celów-planowanie).

 

Poradnictwo indywidualne m. in.:

  • poszukiwanie ofert pracy,

  • pomoc w sporządzaniu różnych pism,

  • pomoc w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, wsparcie psychologiczne, mediacyjne.

 

Spotkania Seniorów w ramach Punktu Aktywności Seniora (PAS):

PAS zrzesza osoby starsze z gminy Trzebinia, korzystające ze wsparcia tutejszego OPS. Inicjatywa ta ma przeciwdziałać zjawisku marginalizacji poprzez motywowanie seniorów do udziału w różnego rodzaju zajęciach organizowanych w KIS. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek od godziny 9.00.

 

Organizacja programu prac społecznie użytecznych:

Od 2007 r. KIS, przy współpracy Urzędu Miasta w Trzebini i PUP w Chrzanowie, koordynuje działania związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych korzystających z różnych form wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby bezrobotne wykonują prace na terenie sołectw i rad osiedlowych, Caritasów oraz Fundacji Brata Alberta. Do ich obowiązków należą drobne prace remontowe, konserwatorskie, porządkowe w wymiarze 10 godzin tygodniowo tj. 40 godzin miesięcznie.

 

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja:

Od 2015 r. w KIS odbywają się zajęcia reintegracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Program ten skierowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, będących w III profilu pomocy i uczestniczących w programie prac społecznie użytecznych.

 

Organizowanie zbiórek odzieży pod nazwą „AKCJA SZAFA”

Pracownicy KIS cyklicznie organizują zbiórki odzieży, z których mogą bezpłatnie korzystać mieszkańcy gminy Trzebinia.

 

Współpraca z instytucjami:

  • Ochotniczymi Hufcami Pracy (udział w konferencjach, prowadzenie warsztatów, zajęcia komputerowe);

  • Miejską Biblioteką Publiczną w Trzebini (wizyty studyjne, lekcje biblioteczne, wystawy organizowane przez MBP, prowadzenie zajęć przez pracownika MBP);

  • Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie (współpraca przy realizacji projektów, udział w zajęciach, konferencjach, w cyklicznych spotkaniach dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób objętych wsparciem OPS, PUP, PCPR).

AKTUALNOŚCI:

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ EDYCJA 2021

Utworzono dnia 17.12.2020

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” EDYCJA 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini informuje o aplikowaniu do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. O dofinansowanie wniosków w...

czytaj dalej na temat: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ EDYCJA 2021

OD WYKLUCZENIA DO AKTYWIZACJI

Utworzono dnia 02.11.2020
informacja o programie „OD WYKLUCZENIA DO AKTYWIZACJI. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 – 2022” - edycja 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki finansowe na realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki...
czytaj dalej na temat: OD WYKLUCZENIA DO AKTYWIZACJI