Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusz alimentacyjny

Czcionka:

                        W miesiącu grudzień 2019 r. 
                 wypłaty świadczeń Banku Spółdzielczym

od 18.12.2019 r. do 24.12.2019 r. - zasiłek rodzinny,
                                                        zasiłek pielęgnacyjny,
                                                        świadczenie pielęgnacyjne,
                                                        specjalny zasiłek opiekuńczy,
                                                        zasiłek dla opiekuna, becikowe,
                                                        świadczenie rodzicielskie
20.12.2019 r. - fundusz alimentacyjny


 

                    

                            INFORMUJEMY

Na nowy okres świadczeniowy  2019/2020  wnioski o przyznanie świadczeń
z funduszu alimentacyjnego można składać:


Wniosek składa się w gminie zgodnie z miejscem zamieszkania (a nie zameldowania).
Wniosek musi być kompletnie wypełniony.


- od 1 lipca 2019 - tylko elektronicznie (poprzez kanał bankowości elektronicznej,
                           p
ortal Emp@tia lub portal PUE ZUS

- od 1 sierpnia 2019 - drogą tradycyjną (wnioski papierowe) oraz nadal
                          elektronicznie
                         (wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w
                         Trzebini -Dział Świadczeń Rodzinnych –
                Trzebinia, ul. Kościuszki 50 /Trzebiński Inkubator Przedziębiorczości/


 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
( tekst jednolity Dz. U. z roku 2019, poz. 670):

 

Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego

1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu
społecznym
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
oraz zezwolenia zamieszkiwanie na czas oznaczony
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują obywatelom polskim, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.Informacje  dodatkowe

Decyzje w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy odebrać osobiście
w siedzibie OPS Dział Świadczeń Rodzinnych     tel.  0326110829


Godziny obsługi w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym:
poniedziałek:     7.00 - 15.00
wtorek:               7.00 - 17.00
środa:                 7.00 - 15.00
czwartek:           nieczynne  (dzień wewnętrzny)
piątek:                7.00 - 13.00


 

Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać kwoty związane ze zwrotem świadczeń uznanych za nienależnie pobrane

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 38
32-540 Trzebinia
numer rachunku bankowego: 78 8444 0008 0030 0371 2049 0001

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny