Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Posiłek w szkole i w domu

Czcionka:

PROGRAM OSŁONOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 roku przez Radę Miasta Trzebini. Program jest konsekwencją uchwalonego przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Zastąpił on realizowany do 31 grudnia 2018 roku program" Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osobom dorosłym zwłaszcza starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym.

ADRESATAMI PROGRAMU SĄ:

 1. dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
 3. osoby znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, samotne, chore i niepełnosprawne.


ZASADY REALIZACJI PROGRAMU OSŁONOWEGO:

 1. Pomoc w ramach Programu mogą otrzymać osoby spełniające warunki otrzymania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz uchwałami Rady Miasta podjętymi na jej podstawie. Pomoc udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego za wyjątkiem pkt 4 niniejszych zasad.
   
 2. W ramach Programu przyznaje się osobie pomoc w formie:
  • posiłku
  • świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności,
  • świadczenie rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
   Z zastrzeżeniem tylko jednej formy w danym okresie.
    
 3. W ramach programu udzielana jest przede wszystkim pomoc w formie gorącego posiłku, w szczególności dzieciom i młodzieży w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Trzebinia. Z tej formy pomocy mogą korzystać również osoby dorosłe  znajdujące się w trudnej sytuacji, w szczególności osoby starsze, samotne, chore lub niepełnosprawne, pozbawione możliwości przygotowania gorącego posiłku.
   
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Trzebinia wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy na wniosek dyrektora placówki nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.
   
 5. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt 4 niniejszych zasad nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Trzebinia w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
   
 6. Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności przyznawane jest w formie zasiłku celowego od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.
   
 7. Wysokość zasiłku celowego stanowi iloczyn dziennej stawki zasiłku wynoszącej 7,00 zł (w przypadku osoby dorosłej) lub 6 zł (w przypadku dzieci i młodzieży) oraz ilości dni w miesiącu, na które przyznano świadczenie.
   
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku dla dziecka w szkole wg. obowiązującej stawki w danej szkole.
   
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Gmina Trzebinia może zorganizować dowóz posiłków dla osób dorosłych objętych Programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu”.

Źródłem finansowania programu są zarówno środki własne Gminy, jak również dofinansowanie ze środków otrzymanych od Wojewody.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny