Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ustawa "Za życiem"

Czcionka:

Informujemy, że z dniem 01.01.2017r asystenci rodzin OPS w Trzebini przystępują do realizacji zadań związanych z wejściem w życie ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/1

Kobiety posiadające dokument potwierdzający ciążę, ich rodziny i rodziny z dzieckiem posiadające zaświadczenie stwierdzające przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa
i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu uprawnieni są do poradnictwa, w zakresie:

  • przezwyciężenia trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,

  • wsparcia psychologicznego,

  • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,

  • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.


Poradnictwo to jest koordynowane przez asystenta rodziny na wniosek w/w osób złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej.
Koordynacja polega na:

  • opracowaniu wspólnie z osobami uprawnionymi katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,

  • występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób uprawnionych, na ich żądanie, do określonych podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia.

Informator: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj_642-zrnRAhXbOlAKHcxTDXAQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mpips.gov.pl%2Fdownload%2Fgfx%2Fmpips%2Fpl%2Fdefaultopisy%2F10126%2F1%2F1%2Finformator%2520Za%2520Zyciem.pdf&usg=AFQjCNE3kXI41ynsjiZ49kdTgRvNzfG1JA&sig2=Vd2qNELDyvZc74W3SfbnnA&cad=rja