Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt "Aktywni na start II"

Czcionka:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini realizuje projekt pod nazwą "Aktywni na start II" w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Projekt  skierowany jest  do mieszkańców gminy Trzebinia w szczególności doświadczających ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Jego celem jest aktywizacja społeczno – zawodowa  osób powyżej 18 roku życia bezrobotnych lub biernych zawodowo.

W ramach projektu przewidziane są między innymi następujące działania:

  • warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej prowadzone w Klubie Integracji Społecznej,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże,
  • poradnictwo indywidualne.

W ramach projektu zostanie utworzony Punkt Wsparcia Aktywności, w którym każdy uczestnik projektu zostanie objęty wsparciem pośrednika pracy, specjalisty ds. reintegracji zawodowej-psychologa oraz pracownika socjalnego z uprawnieniami mediatora.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Klubu Integracji Społecznej w Trzebini
ul. Styczniowa 47, pod nr telefonu 32 711 53 42.

 

„AKTYWNI NA START  II ”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałanie 9.1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020