Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini działa od 1 lipca 1990 r.
Jest jednostką budżetową realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej.
Aktami prawnymi regulującymi zadania Ośrodka są:

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej / tj. Dz. U. z Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami/,
  2. Statut Ośrodka określony Uchwałą nr XXII/248/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzebini. (DZ. URZ. 2012.3626 Ogłoszony: 2012-07-24)

Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał w roku 1994 Zespołowi Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini nagrodę specjalną w uznaniu wybitnych osiągnięć w zakresie pomocy społecznej.