Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Formy pomocy

Czcionka:

W ramach Zespołu Profilaktyki i Terapii Rodzin pomocy udzielają konsultanci ds przemocy domowej, specjalista pracy socjalnej oraz psycholog. W naszej pracy skupiamy się na działaniach skierowanych zarówno do osób doświadczających jak i stosujących przemoc, które w szczególności polegają na:

 1. Prowadzeniu pracy socjalnej z ofiarami przemocy domowej i współuzależnionymi, mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

 2. Udzielaniu wsparcia ofiarom przemocy domowej.

 3. Udziale w pracach tworzonych zespołów pomocowych pracujących nad rozwiązaniem problemów przemocy domowej.

 4. Prowadzeniu działalności informacyjnej i prewencyjnej w zakresie przemocy domowej na terenie miasta i gminy.

 5. Interwencjach w rodzinach, w których występuje przemoc domowa i współuzależnienie.

 6. Udzielaniu osobom i rodzinom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.

 7. Prowadzeniu pracy resocjalizacyjnej ze sprawcami przemocy domowej.

 8. Pracy terapeutycznej z rodzinami, w których występuje przemoc domowa.

 9. Prowadzeniu działalności informacyjnej i prewencyjnej w zakresie przemocy domowej na terenie miasta i gminy.

 10. Przeprowadzeniu interwencji w rodzinach, w których występuje przemoc domowa.

 11. Udzielaniu porad w ramach telefonu zaufania.

W ramach Zespołu Profilaktyki i Terapii Rodzin działa również grupa psycho - edukacyjna dla osób stosujących przemoc, która ma charakter otwarty. W każdym momencie mogą dołączyć nowe osoby. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w siedzibie OPS w sali konferencyjnej na I piętrze o godzinie 17:00 i trwają około 45 minut. Cały cykl obejmuje pięć spotkań. Do  uczestnictwa można się zgłosić bez skierowania u kierownika Zespołu Profilaktyki i Terapii Rodzin na pół godziny przed rozpoczęciem zajęć w pokoju nr 17.