Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Utworzono dnia 30.06.2020
Czcionka:

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini informuje, że od 1.07.2020 r. będzie można ubiegać się o świadczenie "Dobry start" ( świadczenie z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego). Wniosek w miesiącu lipcu można składać wyłącznie online poprzez portal informacyjno-usługowy  Emp@tia,  bankowość elektroniczną lub portal Pue Zus.
Od miesiąca sierpnia będzie możliwość złożenia wniosku także w formie papierowej.
Jednocześnie informujemy, że nie zmieniły się zasady przyznawania świadczenia – są takie same jak w roku ubiegłym.

Od 1.07.2020 r. można także składać wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1.10.2020 do 30.09.2021 oraz o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy, który będzie trwał od 1.11.2020 do 31.10.2021 r.
W zakresie zasiłku rodzinnego w nowym okresie zasiłkowym nie ma żadnych zmian w zakresie wysokości świadczenia jak również nie uległo zmianie kryterium dochodowe.
W miesiącu lipcu wnioski można  złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez portal informacyjno- usługowy  Emp@tia. Od miesiąca sierpnia będzie możliwość złożenia wniosku także w formie papierowej.

Pragniemy poinformować, że zmieniły się zasady przyznawania świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Przede wszystkim zostało podniesione kryterium dochodowe do 900 zł na osobę w rodzinie (wzrost o 100 zł), wprowadzona została zasada tak zwanej "złotówki za złotówkę", która umożliwia przyznanie świadczenia przy  przekroczonym kryterium dochodowym. Wysokość świadczenia w takich sytuacjach będzie wyliczana jako różnica między kwotą świadczenia przysługującego danej osobie, a kwotą, o którą został przekroczony dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Szczegółowe informacje na temat nowych zasad  są umieszczone w zakładce "fundusz alimentacyjny".

Jednocześnie przypominamy, że od lipca nie składamy wniosków o tak zwaną kontynuację wypłaty świadczenia wychowawczego (500+). Prawo do świadczenia jest przyznane do maja 2021 r (wyjatkiem są sytuacje gdy dziecko wcześniej osiąga pełnoletność). Wnioski o dalszą wypłatę świadczenia wychowawczego będzie można składać dopiero od 1.02.2021 r.

Bliższe informacje w zakresie powyższych świadczeń  można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini tel. 32  6110 829  lub w zakładkach dotyczących poszczególnych świadczeń na naszej stronie internetowej.