Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

Utworzono dnia 23.05.2022
Czcionka:

CZWARTY NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”
Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0”

ogłasza

NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

CEL PROJEKTU: stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE (warunki obowiązkowe):
O wsparcie mogą ubiegać się Rodzice sprawujący opiekę nad Dzieckiem w wieku do lat 3 (urodzonym nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) zamieszkali w woj. małopolskim (tj. przebywający na terenie woj. małopolskiego z zamiarem stałego pobytu)

Czytaj dalej ..