Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Komunikat

Utworzono dnia 12.01.2022
Czcionka:

W związku z wejściem w życie  w dniu 04-01-2022r. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini  informuje, że zgodnie z art. 15 w/w ustawy wnioski o wypłatę dodatku energetycznego (przysługującego dotychczas osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, będących stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkującym w miejscu dostarczania energii elektrycznej) złożone w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. 

Z dniem 12-01-2022r. sprawy z zakresu dodatków mieszkaniowych będą realizowane w Inkubatorze Przedsiębiorczości – Trzebinia, ul. Kościuszki 50,

kontakt telefoniczny. 32 6110 954

w godzinach obsługi:
poniedziałek: 7.30 - 14.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 14.30
czwartek: nieczynne (dzień wewnętrzny)
piątek: 7.30 - 12.30