Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Czyste Powietrze

Utworzono dnia 03.11.2020
Czcionka:

Osoba fizyczna która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
Żądanie wydania zaświadczenia następuje na wniosek, którego wzór reguluje rozporządzenie Ministra  Klimatu z dnia 2 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz.1713) w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.

Wzór wniosku do pobrania tutaj

Dochodem branym pod uwagę w przpadku wystawiania zaświadczenienia  jest dochód z roku 2019 (dotyczy wniosków składanych do 31 lipca 2021 r.) i jest on rozumiany zgodnie z art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz.111).

Gospodarstwo domowe tworzy:

  1. Osoba fizyczna (wnioskodawca) samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. Osoba fizyczna (wnioskodawca) oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini – Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości).
tel. 32 6110 829
mail: fundusz@naszops.trzebinia.pl
ePUAP: oh481e9eon

ZAŁĄCZNIKI:

wniosek-o-zaswiadczenie-do-programu-czyste-powietrze

Utworzono dnia 03.11.2020, 09:58

wniosek-o-zaswiadczenie-do-programu-czyste-powietrze-1603803824